Vår personalpolicy försäkrar Er om att alla som städar hos just Er har dokumenterad erfarenhet, är utbildad av oss och/eller certifierad. Vi tror helt enkelt att vi kan göra Er mer nöjd på städfronten än Ni är idag. Vi erbjuder Er som kund att få göra en städbesiktning efter avslutad städ, allt för att göra just Er som kund 100 % nöjd kundgaranti.

 

 

 

 

Back to top